E-Handel

Att tänka på inför start av e-butik/webshop

Innan du startar en e-butik är det bra om du tänker igenom projektet från grunden. Som det heter, genom bra planering är hälften av jobbet gjort.

Nyetablering av e-butik
Oavsett du är ny som företagare eller redan varm i kläderna som företagare, behöver du tänka igenom syftet med din e-butik.
Varför vill du starta en e-butik? Hur hänger den ihop med din vision, din affärsidé och dina mål? Vilka är dina kunder, var finns de? Ska du i din webshop sälja produkter på fler marknader än den svenska. Måhända till konsumenter i våra grannländer i Norden eller är hela världen din marknad i dagens globala tidvarv.

Strategier för nyetablering
Då du är helt ny som e-butiksentreprenör, finns möjligheter att starta din verksamhet till relativt låga kostnader, genom att arbeta hemifrån. Genom att börja i liten skala kan du fortfarande ha din anställning kvar, ett bra alternativ för dig som är ny som e-handlare.

Strategier för multikanaler
För dig med en redan pågående verksamhet, i form av en fysisk butik, kan en strategi vara att låta din verksamhet växa genom en satsning på e-handel, då startar du försäljning i mer än en distributionskanal.
Därmed ökar du din närvaro lokalt, på din hemmamarknad och öppnar upp för att nå ut på den regionala (länet), nationella (svenska) marknaden, liksom de internationella marknaderna (de nordiska, europeiska och globala marknaderna) för just ditt produktutbud.

Dropshipping
Genom det som kallas dropshipping, slipper du hålla eget lager.DropShip_1-22-13

Du ansvarar endast för försäljningen och lämnar över orderhanteringen till leverantören. Leverantören i sin tur ser till att dina lagda order packas och skickas direkt till slutkund. Även om varje enskild kundorder därmed kostar mer, så slipper du fasta kostnader för en eventuell lagerlokal, personalkostnader för lagerarbetare samt rörliga kostnader för bland annat förpackningsmaterial.

Även om det ser ut att bli dyrare per kundorder så tjänar du på en sådan lösning i slutänden.
Naturligtvis behöver du vara vaksam på när du nått den ekonomiska brytpunkten. Det vill säga vid den tidpunkt då din försäljningsvolym och ditt resultat har ökat så pass att det eventuellt kan vara aktuellt att investera i egen lagerlokal.

Betalfunktioner
Erbjud dina kunder olika betallösningar. En del vill betala med direktbetalning från sin bank, en del använder sig av bank- eller kreditkort, andra kunder önskar få en faktura. För kunder som väljer fakturaalternativet bör du gör en kreditprövning innan du godkänner beställningen. Vid ett godkänt fakturaköp är det du som ligger ute med pengar från det att varan levereras tills dess du får betalt. Det finns företag som Fakturino factoring som dels låter dig slippa krånglig administration och dels, sist men inte minst, gör att du slipper ligga ute med kapital. Du får dina pengar på en gång och kan sätta in dem på ett räntebärande konto till din fördel.

Ha en väl fungerande kundtjänst som har öppet kvällstid och under helger då de flesta handlar. Hemligheten bakom en framgångsrik webshop är att kunderna är mer än nöjda

magazine_explorer