E-Handel

Hetaste e-handelstrenden

Den absolut hetaste e-handelstrenden är mobilshopping, enligt rapporten Svensk e-handel 2013, skriver Driva Eget som i en artikel redogör för de sex hetaste trenderna inom e-handeln.

Under 2013 handlade hela 733 000 nya konsumenter med mobilen. Hela 1 700 000 individer mobilshoppade, vilket är en ökning med 73 procent jämfört med år 2012. Totalsiffran för Norden är att fler än, smått fantastiska, 4,5 miljoner personer kommer att ha handlat i mobilen år 2013.sitedirect

Vad är det vi e-handlar?
Det vi svenskar i första hand handlar på nätet är resor och elektronikprodukter. Fast båda kategorierna har sett sina andelar av totalmarknaden sjunka under 2013, samtidigt som samtliga övriga kategorier har ökat.

Var handlar vi – lokalt eller globalt?
Hela fyra av tio svenskar handlar från utländska sajter. Som skäl anges att det då handlar om få produkten till ett lägre lägre pris och/eller att produkten inte finns på den svenska marknaden.

Alternativa betalsätt
Allt fler konsumenter kräver dels enklare sätt att betala med mobilen och dels även fler alternativa betalsätt.

Daniel Larsson på DIBS, citeras enligt följande ”Vi ser att svenskarna föredrar att betala med kort i mobiltelefonen och så många som 48 procent vill slippa att lägga in kortnumret när de handlar med mobilen. Vid köp av tjänster som streaming, prenumerationer och kollektivtrafik lagras ofta konsumentens kortnummer så att de slipper ange det igen vid nästa köp. Detta är mindre vanligt vid försäljning av varor – och många butiker skulle öka sin konvertering markant genom att erbjuda sina konsumenter den tjänsten.”

Vilka handlar mest på nätet?
Det är framförallt de som bor i städer som e-handlar mest. Fast användandet på landsbygden har ökat. Antalet e-handelsköp per konsument har ökat med hela 29 procent, att jämföra med utvecklingen med i städerna. Utvecklingen i städerna i riket, gällande antalet e-handelstransaktioner per konsument har ökat med 18 procent. Dock utgör Stockholm ett undantag, motsvarande ökning där är endast 2 procent.

Trenderna i shoppingens Mecka – USA 
I USA år 2012 stod e-handeln för en försäljningsökning med 13 procent jämfört med 2011 trots att 2012 var ett tufft år för den amerikanska handeln i stort.

E-handeln landande på svindlande 289 miljarder dollar, cirka 1,9 biljoner svenska kronor, enligt siffror från analysföretaget Comscore.

Hett är handel med mobiler, snabbleveranser, olika former av shoppingklubbar, prenumerationer, data, social e-handel och virtuella provrum.

Den kategori som växte mest var digitalt innehåll. Till digitalt innehåll hör musik, e-böcker, webinarier med mera. Liksom i Sverige är kategorierna resor och hemelektronik stora, följt av kläder och accessoarer.

Det finns svenska företag som har inspirerats av e-handelstraditionen ”Cyber Monday” i USA.

e-handel

Den dag då det handlas som mest under hela året. År 2012 handlades det för hisnande 1,5 miljarder dollar.

Fast en företagare som är inspirerad av denna tradition har sin alldeles egna tvist på konceptet – Crazy Mondays – varje måndag …

magazine_explorer